หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา สินค้า ราคา-สินเชื่อ สั่งจอง ข่าวและโปรโมชั่น รับสมัครงาน ติดต่อเรา เช็คเมล์
 

http://suzuki-kalasin.com/C1/fileupload/h_career.gif

ซูซูกิเชื่อมั่นว่าความแตกต่างของแต่ละบุคคลสามารถเสริมเติมเต็มซึ่งกันและกันได้ หากร่วมเดินไปสู่เป้าหมายเดียวกัน เราหวังที่จะได้บุคลากรที่จะมาสร้างความ “เป็นทีม” กับเรา เพื่อร่วมสร้างความสำเร็จร่วมกัน | สมัครได้ที่ หจก ซูซูกิกาฬสินธุ์ออโต้คาร์  โทร.043-821591-3 , มือถือ. 087-2287771

1.พนักงานลูกค้าสัมพันธ์
 จำนวน  1 อัตรา

 สร้างความสัมพันธุ์อันดีกับลูกค้าให้คำแนะนำ  ให้ได้ตามเป้าหมายและมาตรฐานที่กำหนด

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย-หญิง อายุ 21  ปีขึ้นไป
 2. วุฒิปริญญาตรีสาขา บริหารธุรกิจ,เศรษฐศาสตร์,นิเทศน์ศาสตร์,จิตวิทยา 
 3. ประสบการณ์ในการดูแลควบคุมบริหารงานสาขามาก่อน 0-1 ปี
 4. ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบสูง มีภาวะผู้นำ สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี
 5. ทัศนคติดี มนุษยสัมพันธ์ดี และมีทักษะในการประสานงานกับผู้อื่นดี
 6. มีทักษะทางคอมคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะ Excel
2.ช่างเทคนิค
 จำนวน 2 หลายอัตรา

- ให้คำแนะนำและซ่อมแซมรถยนต์แก่ลูกค้า

- รับผิดชอบยอดซ่อมและขายอะไหล่รถยนต์ให้ได้ตามเป้าหมาย

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย   อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 2. วุฒิ ปวส.  สาขาช่างยนต์ หรือมีประสบการณ์ ในการซ่อมรถยนต์
 3. มีความซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบสูง ทัศนคติดี  สุภาพเรียบร้อย
 4. ประสบการณ์ทำงาน  0-1 ปี

 

3.พนักงานขาย ชาย/หญิง
 จำนวน 5 หลายอัตรา

- รับผิดชอบการงานรถยนต์ และต้องรับลูกค้าให้ได้ตามเป้าหมาย

- สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

- สามารถเลือกสถานที่ปฏิบัติงานได้ 18 สาขาในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย-หญิง  อายุ 21 ปี ขึ้นไป
 2. วุฒิ ปวส.  สาขาการขาย การตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
 3. ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบสูง ทัศนคติดี มนุษยสัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
 4. ประสบการณ์ทำงาน  0-1 ปี
4.พนักงานธุรการขาย
 จำนวน 1 อัตรา

- รับผิดชอบยอดขาย และ กำกับดูแลงานสาขาที่รับผิดชอบให้ได้ตามเป้าหมายและมาตรฐานที่กำหนด

 

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย-หญิง อายุ 21  ปีขึ้นไป
 2. วุฒิ ปวส. การตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง  
 3. ประสบการณ์บริหารงานสาขามากก่อน 1 ปี (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 4. ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบสูง มีภาวะผู้นำ สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี
 5. ทัศนคติดี มนุษยสัมพันธ์ดี และมีทักษะในการประสานงานกับผู้อื่นดี
  * ทุกตำแหน่งหากผ่านงานด้านธุรกิจขาย และเช่าซื้อรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ *

 

โดย : ซูซูกิกาฬสินธุ์ออโต้คาร์   วันที่อัพเดต : 25/03/2017
 
         
       สินค้าและบริการ        บริการอื่นๆ       ติดต่อแผนก
 • SWIFT
 • SX4
 • GRAND VITARA
 • APV
 • CARRY
 • สั่งจอง
 • รับสมัครงาน
 • ราคา/สินเชื่อ
 • เช็คเมล์
 • ติดต่อเรา
 • เกี่ยวกับบริษัทฯ
 • ข่าวและกิจกรรม
 • สินค้า
 • Facebook
 • Twitter
 • ฝ่ายขาย sales@suzuki-kalasin.com
 • ฝ่ายศูนย์บริการ-อะไหล่ services@suzuki-kalasin.com
 • ฝ่ายทะเบียนประกันภัย Insurance@suzuki-kalasin.com
 • ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ crm@suzuki-kalasin.com
เครือชาญกรุ๊ป :  บจก.ชาญยนต์2005 | บจก.ชาญออโต้คาร์ | บจก.ณัฐออโต้คาร์ | หจก.ณัฐ มอเตอร์เซลส์ | หจก.ซูซูกิกาฬสินธุ์ออโต้คาร์ | หจก.สุพัฒน์มอเตอร์ ©2013: suzuki-kalasin.com