หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา สินค้า ราคา-สินเชื่อ สั่งจอง ข่าวและโปรโมชั่น รับสมัครงาน ติดต่อเรา เช็คเมล์
 

Energ Refrom ติดตั้งแก๊ส

เพราะ โลกไม่หยุดหมุนและก้าวไปไม่หยุดยั้ง เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนจึงไม่หยุดนิ่ง และมีพัฒนาการตลอดเวลา ประกอบกับความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มมากขึ้นทุกวันในขณะที่เชื้อเพลิง น้ำมันมีอยู่อย่างจำกัด ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและระบบพลังงานทดแทนอย่างครบ วงจร เกี่ยวกับเทคโนโลยีและระบบอุปกรณ์แก๊สรถยนต์ LPG อย่าง ครบวงจร ภายใต้แบรนด์ "ENERGY REFORM" ที่เป็นอุปกรณ์แก๊ส รถยนต์ ผลิตโดย ผู้ผลิตที่มีชื่อเสียง อันดับ 1ของโลก จากประเทศอิตาลี คือ บริษัท โทมาเซทโต้ อะคลีลี่ เอส.พี.เอ.(TOMASETTO ACHILLE S.P.A.)และบริษัท เอ.อี.บี เอส อาร์ แอล (A.E.B. Srl.)

ระบบ และอุปกรณ์แก๊สรถยนต์ของ ENERGY REFORM เป็นสินค้าคุณภาพ ระดับ Premium ทั้งสิ้น รวมทั้งได้มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล (มาตรฐานยุโรป ECE 67R01 และ ECE R110) ปัจจุบัน สินค้าและบริการ เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับในเรื่องคุณภาพและมาตรฐาน ว่าเป็น "Italy Grade A" จนทำให้อุปกรณ์หม้อลดแรงดัน LPG (LPG regulator) ของบริษัทฯ เป็นอุปกรณ์แก๊ส จากประเทศอิตาลี ที่ได้รับความนิยมสูงสุด มียอดขายรวมอันดับหนึ่งทั้งระบบมิกเซอร์และหัวฉีด ในประเทศไทย 5 ปีซ้อน พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำ ด้านสินค้าคุณภาพระดับ Premium รวมทั้งมาตรฐาน ความปลอดภัย สูงสุดในระบบแก๊สรถยนต์ อีกทั้งบริษัทฯ ได้มีศูนย์บริการติดตั้งแก๊สรถยนต์ LPG ระดับมาตรฐาน  และอุปกรณ์ ในการติดตั้งแก๊สรถยนต์ ที่ได้มาตรฐานความ ปลอดภัยสูงสุดให้แก่ลูกค้าทั่วไป 

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีศูนย์ติดตั้งแก๊สรถยนต์ รับติดตั้งระบบและ อุปกรณ์ ENERGY REFORM ให้กับรถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ


รถติดไฟแนนซ์ จะติดแก๊สทำอย่างไร

ที่มา :http://www.setupautogas.com//บทความติดlpg/รถติดไฟแนนซ์-จะติดแก๊สท/

สำหรับรถที่ติดไฟแนนซ์นั้น สามารถติดตั้งแก๊สได้ครับ แต่มีสองกรณี

1.กรณีที่ต้องการความสะดวกสบาย เมื่อ ติด LPGให้ไฟแนนซ์จัดการเดินเรื่องกับทางขนส่งและประกันต่างๆให้เราเมื่อเราติดตั้ง เสร็จ โดยท่านสามารถแจ้งกับไฟแนนซ์ ของ ท่าน ทางไฟแนนซ์ก็จัดการให้ทุกอย่า (ในกรณีนี้อาจมีค่าใช้จ่ายที่ทางไฟแนนซ์เรียกเก็บ)

2.กรณีที่ต้องการไปจดทะเบียนเองที่กรมขนส่ง ในกรณีนี้ถ้ารถยังติดไฟแนนซ์อยู่ แต่ท่านมีชื่อเป็นผู้ครอบครอง ท่านสามารถทำการจดทะเบียนได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทางไฟแนนซ์ทราบ เพราะเมื่อทางไฟแนนซ์ไปต่อภาษีรถ จะอัพเล่มทะเบียนรถให้ท่านเอง

ขั้นตอนการแจ้งกับกรมขนส่งขอจดทะเบียนรถใช้ก๊าซปิโตเลียมเหลว (LPG)  ด้วยตัวเองมีขั้นตอนดังนี้

1.เตรียมเอกสารดั้งนี้

   1.1 หนังสือรับรองจาก SETUP AUTOGAS เกี่ยวกับการติด LPG และใบวิศวะ
   1.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถที่ติด LPG หรือผู้ครอบครอง
   1.3 สำเนาเล่มทะเบียนรถ พร้อมตัวจริง(ถ้ามี)
   1.4 หนังสือมอบอำนาจ กรณีเจ้าของรถไม่ได้แจ้งด้วยตัวเอง

2. การแจ้งติด LPGนั้นสามารถแจ้งได้ที่กรมขนส่งทุกพื้นที่ โดยการขอ “แบบคำขอแก้ไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียนรถ” จากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
3. ในการกรอกเอกสารให้เลือก “เปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงเป็น” แล้วกรอกเพิ่มเติมว่า “ก๊าซปิโตรเลียมเหลว” พร้อมแนบเอกสารตามข้อ 1.
4. หากเจ้าของไม่สะดวกในการไปแจ้งที่กรมขนส่งด้วยตัวตนเอง สามารถทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นแทนได้
5. นำรถไปตรวจในช่องตรวจสภาพรถพร้อมยื่นเอกสารทั้งหมดให้กับเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะทำการตรวจการติดตั้งและกรอกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ พร้อมรับรองเอกสาร
6. ทำการชำระเงินค่าจดทะเบียน  ประมาณ 125 บาท
7. นำแผ่นป้ายสี่เหลี่ยมรถใช้ก๊าซ LPG ติดที่กระจกด้านหน้ารถ และ สติ๊กเกอร์ใช้ก๊าซ LPG ดังรูปติดที่ท้ายรถ

      

ติดด้านหน้า                                                           ติดด้านท้ายรถ

8. ควรทำการแจ้งติดLPGภาย ใน 15 วัน หลังจากทำการติดตั้ง ( นับจากวันออกเอกสารใบวิศวะ ) ถ้าเกิน 15 วันจะโดนค่าปรับ( ประมาณ 200 บาท ) แต่ต้องไม่เกิน 1 ปี นับจากวันออกเอกสารใบวิศวะ
9. ท่านควรถ่ายสำเนาหนังสือรับรองจาก(ใบวิศวะ)ไว้ติดรถเพื่อบริษัทประกันอาจขอสำเนา

โดย : ซูซูกิกาฬสินธุ์ออโต้คาร์   วันที่อัพเดต : 26/02/2017
 
         
       สินค้าและบริการ        บริการอื่นๆ       ติดต่อแผนก
 • SWIFT
 • SX4
 • GRAND VITARA
 • APV
 • CARRY
 • สั่งจอง
 • รับสมัครงาน
 • ราคา/สินเชื่อ
 • เช็คเมล์
 • ติดต่อเรา
 • เกี่ยวกับบริษัทฯ
 • ข่าวและกิจกรรม
 • สินค้า
 • Facebook
 • Twitter
 • ฝ่ายขาย sales@suzuki-kalasin.com
 • ฝ่ายศูนย์บริการ-อะไหล่ services@suzuki-kalasin.com
 • ฝ่ายทะเบียนประกันภัย Insurance@suzuki-kalasin.com
 • ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ crm@suzuki-kalasin.com
เครือชาญกรุ๊ป :  บจก.ชาญยนต์2005 | บจก.ชาญออโต้คาร์ | บจก.ณัฐออโต้คาร์ | หจก.ณัฐ มอเตอร์เซลส์ | หจก.ซูซูกิกาฬสินธุ์ออโต้คาร์ | หจก.สุพัฒน์มอเตอร์ ©2013: suzuki-kalasin.com